JB Blomster AS 627 99840 - Fraktpriser
JB Blomster AS  627 99840 -
Her ser du ca pris på frakt. Frakten kommer an på hvor langt vi kjører.
Ingen kjøring over 10 km, annet enn Hamar.

Frakt stange sentrum: 50
sør/vestbygd: 80+
Romedal sentrum: 100+
Vallset: 100+
Gata: 120+
Tangen: 120+
Ilseng: 150+
Hamar 150+